پیام رهبر انقلاب به اعضای گروه های جهادی و بسیج سازندگی:خدمت رسانی برای تحقق عدالت و پیشرفت

فایل عکس: 
نوع تبلیغ: 
عکس
جایگاه بنر: 
جایگاه C