عنوان سایت
شنبه 13آذر 1395
  اخبار سازمان
8 آذر مصادف با سالگرد شهادت شهید هسته ای، شهید دکتر مجید شهریاری
دومین جلسه ی ستاد گرامیداشت یادواره ی شهید شهریاری در روز سه شنبه 24 آبان 1395 در سازمان ب ...
بنا به گزارش سازمان بسیج اساتید، این نامه ی سرگشاده از سوی 8499 تن از اساتید و مدرسان دانش ...
در راستای تحقق تدابیر فرمانده معظم کل قوا و بر اساس ارزیابی عملکرد کانون های بسیج اساتید ا ...
  اخبار برگزیده
8 آذر مصادف با سالگرد شهادت شهید هسته ای، شهید دکتر مجید شهریاری
به همت کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد زنجان فیلم تاریخی یتیم خانه ایران روز دوشنبه ۲۴ آبان ...
دومین جلسه ی ستاد گرامیداشت یادواره ی شهید شهریاری در روز سه شنبه 24 آبان 1395 در سازمان ب ...
بنا به گزارش سازمان بسیج اساتید، این نامه ی سرگشاده از سوی 8499 تن از اساتید و مدرسان دانش ...
  اخبار عمومی
8 آذر مصادف با سالگرد شهادت شهید هسته ای، شهید دکتر مجید شهریاری
به همت کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد زنجان فیلم تاریخی یتیم خانه ایران روز دوشنبه ۲۴ آبان ...
بنا به گزارش سازمان بسیج اساتید، این نامه ی سرگشاده از سوی 8499 تن از اساتید و مدرسان دانش ...
  اخبار دانشگاهها
در راستای تحقق تدابیر فرمانده معظم کل قوا و بر اساس ارزیابی عملکرد کانون های بسیج اساتید ا ...