عنوان سایت
سه شنبه 28دی 1395
  اخبار سازمان
اساتید بسیجی دانشگاه فرهنگیان (پردیس الزهرا زنجان )ضمن گرامیداشت این خاطره شیرین و حماسه ب ...
ظهر روز پنجشنبه، مورخ 9 دی 95، مراسم گرامیداشت روز بصیرت در سالن جلسات دانشگاه آزاد با حضو ...
جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری استان زنجان در تاریخ 17 آذر ماه سال 95 در محل سا ...
عصر روز شنبه مورخ 95/10/04 نشست مسئولین کانون های بسیج اساتید در دانشگاه های استان با حضور ...
کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد زنجان در راستای تحقق تدابیر فرمانده معظم کل قوا براساس ارزی ...
8 آذر مصادف با سالگرد شهادت شهید هسته ای، شهید دکتر مجید شهریاری
دومین جلسه ی ستاد گرامیداشت یادواره ی شهید شهریاری در روز سه شنبه 24 آبان 1395 در سازمان ب ...
  اخبار برگزیده
اساتید بسیجی دانشگاه فرهنگیان (پردیس الزهرا زنجان )ضمن گرامیداشت این خاطره شیرین و حماسه ب ...
ظهر روز پنجشنبه، مورخ 9 دی 95، مراسم گرامیداشت روز بصیرت در سالن جلسات دانشگاه آزاد با حضو ...
عصر روز شنبه مورخ 95/10/04 نشست مسئولین کانون های بسیج اساتید در دانشگاه های استان با حضور ...
کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد زنجان در راستای تحقق تدابیر فرمانده معظم کل قوا براساس ارزی ...
8 آذر مصادف با سالگرد شهادت شهید هسته ای، شهید دکتر مجید شهریاری
به همت کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد زنجان فیلم تاریخی یتیم خانه ایران روز دوشنبه ۲۴ آبان ...
دومین جلسه ی ستاد گرامیداشت یادواره ی شهید شهریاری در روز سه شنبه 24 آبان 1395 در سازمان ب ...
  اخبار عمومی
8 آذر مصادف با سالگرد شهادت شهید هسته ای، شهید دکتر مجید شهریاری
به همت کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد زنجان فیلم تاریخی یتیم خانه ایران روز دوشنبه ۲۴ آبان ...
بنا به گزارش سازمان بسیج اساتید، این نامه ی سرگشاده از سوی 8499 تن از اساتید و مدرسان دانش ...
  اخبار دانشگاهها
اساتید بسیجی دانشگاه فرهنگیان (پردیس الزهرا زنجان )ضمن گرامیداشت این خاطره شیرین و حماسه ب ...
ظهر روز پنجشنبه، مورخ 9 دی 95، مراسم گرامیداشت روز بصیرت در سالن جلسات دانشگاه آزاد با حضو ...
کارگاه جنگ نرم ویژه دانشجویان که به همت کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در ...
جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری استان زنجان در تاریخ 17 آذر ماه سال 95 در محل سا ...
کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد زنجان در راستای تحقق تدابیر فرمانده معظم کل قوا براساس ارزی ...
در راستای تحقق تدابیر فرمانده معظم کل قوا و بر اساس ارزیابی عملکرد کانون های بسیج اساتید ا ...