آخرین اخبار

هشتمین یادواره استاد بسیجی ،شهید راه علم،دانشمند شهید دکتر مجید شهریاری با حضور دکتر زارعی و هیأت همراه در زنجان برگزار خواهد شد.